איסור התקשרות עם קבלן כוח אדם או קבלן שירות שאינם בעלי רישיון

איסור התקשרות עם קבלן כוח אדם או קבלן שירות שאינם בעלי רישיון

בחוק העסקת עובדים על-ידי קבלני כוח אדם, קיים סעיף המטיל אחריות פלילית על כל הרוכשים שירותי קבלן כוח אדם ו/או קבלני שירות, בתחום אבטחה וניקיון, אשר אינם מחזיקים ברישיון על-פי חוק.

הכוונה – מטיל המדינה אחריות פלילית על המשתמשים בשירותי כוח אדם ובשירותים של קבלני שמירה, אבטחה וניקיון, ללא רישיון.
המטרה היא למגר את התופעה של חברות הפועלות בשוק ללא רישיון וכפועל יוצא אינן מפוקחות.

מטרת החוק מבורכת – לספק הגנה טובה יותר לעובדים המוחלשים ובכך למנוע את התופעה של חברות הפועלות בשוק ללא רישיון ובניגוד לחוק.

במשרד התמ"ת מדגישים, כי העוברים על החוק צפויים לקנסות כבדים, שכן, האחריות לוודא כי לקבלן כוח האדם או קבלן השירות ממנו שוכר בעל העסק שירותים, מוטלת על שוכרי השירותים עצמם.

מה בשורה התחתונה?
על ועדי הבתים לוודא כי החברה עימה התקשרו במתן שירותי ניקיון באמת מפוקחת ע"י משרד התמ"ת, וזאת ע"י קיום רישיון בתוקף למתן שירותי ניקיון.

שימו לב – התיקון לחוק לא חל על אזרחים פרטיים המקבלים את השירות לצרכים פרטיים בלבד ולא לצורך עסק או שירות ציבורי.