איסור התקשרות עם קבלן כוח אדם או קבלן שירות שאינם בעלי רישיון

איסור התקשרות עם קבלן כוח אדם או קבלן שירות שאינם בעלי רישיון בחוק העסקת עובדים על-ידי קבלני כוח אדם, קיים סעיף המטיל אחריות פלילית על כל הרוכשים שירותי קבלן כוח אדם ו/או קבלני שירות, בתחום אבטחה וניקיון, אשר אינם מחזיקים ברישיון על-פי חוק. הכוונה – מטיל המדינה אחריות פלילית על המשתמשים בשירותי כוח אדם ובשירותים […]